ocinski-dopust

Očinski dopust – pravo zaposlenog tate kod rođenja bebe

1.8.2022. stupio je na snagu novi Zakon o rodiljinim i roditeljskim potporama, po kojem se prvi puta u povijesti u Hrvatskoj uvodi PRAVO OCA da uzme 10/15 dana plaćenog dopusta za rođenje djeteta. To se odnosi na zaposlene i samozaposlene očeve. Oni su do sada su ovisili o uvjetima firme za koju su radili, pa …

porodiljna-naknada

Porodiljna naknada 2023.g.–tko ostvaruje, koliko iznosi, povećanja i dr.

Porodiljna naknada općeniti je naziv za novčanu naknadu koju rodilja prima nakon rođenja djeteta za vrijeme trajanja tzv. porodiljnog dopusta. Novi Zakon od 1.1.2023. koristi naziv naknada plaće. No zbog toga što je u narodu opće prihvaćen naziv porodiljna naknada, onda ću taj naziv koristiti u ovom tekstu. Što je porodiljni?Porodiljni je zapravo rodiljni i …